Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip om lektier

Lektier

Formålet med dette princip er at skabe størst mulig trivsel og læring for alle elever på Frejlev Skole. Vi ønsker ligeledes med dette princip at åbne mulighed for en konstruktiv dialog i hjemmet om de skolefaglige opgaver, for bl.a. på den måde at give optimale betingelser for et fremadrettet samarbejde mellem skole og hjem.

 

Princippet tager afsæt i følgende:

  • Alle elever er forskellige
  • Eleverne kan ikke ”komme bagud”
  • Elever befinder sig på forskellige faglige niveauer, hvilket det pædagogiske personales undervisning skal afspejle
  • Eleverne skal have ”jeg kan” oplevelser
  • Skolens personale understøtter elevernes faglige flow
  • Eleverne skal trives
  • Forældre skal engagere sig i forhold til deres børns skolegang
  • At der er en tæt dialog mellem skole og hjem
  • Hjemmearbejdet må ikke være en forudsætning for lærerens undervisning udover eksempelvis læsning af hovedværk

 

Med baggrund i ovenstående er holdningen:

På Frejlev Skole opfordrer vi forældrene til at støtte op om deres børns træning af allerede indlært stof eller stof inden for nærmeste udviklingszone. Derfor forventer vi, at forældrene læsetræner med deres børn.

Vi forventer også,  at forældrene kontinuerligt engagerer sig i alt vedrørende deres børns skolegang og aktivt spørger ind til børnenes læring og trivsel.

Vi afskaffer traditionelle daglige lektier, men beder forældrene støtte deres børn med stilskrivning, matematikaflevering, projektskrivning, tabeltræning mm.

Eleverne vil jævnligt blive bedt om at fremlægge, diskutere emner eller oplæse tekster fra skoledagen for forældre.

 

Vedtaget i Skolebestyrelsen den 23. maj 2018