Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for klassekasser

Klassekasse

 

Det kan være en god idé at oprette en klassekasse, hvor forældre indtjener penge til den enkelte klasse til forskellige formål undervejs i et skoleforløb.

Indtjeningen kan eventuelt ske ved at klassen laver aktiviteter, som kan give et økonomisk afkast.

 

  • Klassekassen kan således bruges til at give klassen et økonomisk råderum til legeredskaber, fællesarrangementer, lidt ekstra forplejning på ekskursioner og tilskud til lejrskole mm.
  • Klassekassen er for alle klassens elever, og beslutningen om oprettelsen, anvendelsen og beløbsstørrelser besluttes på forældremøder – så alle forældre har mulighed for at give sin mening tilkende.  
  • Det er således klassens forældre der – som regel i klasseforældrerådet – administrerer klassekassen og aftaler spilleregler om opkrævning, beløbets størrelse, aflæggelse af regnskab mm.

 

I praksis vil det være formålstjenligt, at en eller flere forældre i fællesskab påtager sig at oprette konto og/eller opbevare midlerne på anden vis, da skolens personale ikke må påtage sig den opgave.

Indtjeningen skal tilrettelægges og organiseres på en solidarisk måde, således, at ingen forældre og elever føler sig mindreværdige. Hvis forældrene mener der er behov for en indsamling bør den administreres således, at kun den eller de, der administrerer indsamlingen har kendskab til resultatet af indsamlingen.  

Indsamlingen kan eksempelvis ske på forældremøder, ved skole-hjemsamtaler el.lign.

Elever, der fraflytter klassen/skolen får ikke indbetalte beløb tilbage. Elever, der flytter til klassen/skolen får automatisk andel i klassekassen.

Ved evt. klassedeling kan der ske overflytning/ sammenlægning eller ophævning af klassekasser, men det er helt og holdent forældrene/klasseforældrerådet, som står for dette.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 22. september 2020