Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Samvær i HJ1 - Indskolingen

Klassens sociale liv

 

Samspil mellem:

 • Elever
 • Forældre
 • Skole og DUS

 

Sådan styrker vi klassens sociale liv

Sammen med eleverne...                        
 • arbejder vi med værdier og normer for samvær i klassen,          HJ-området og DUS

 

Forældrene...
 • orienterer vi om skolens værdier/holdninger og indbyder til et åbent og forpligtende samarbejde i dialog

 

På skolen...
 • er vi synlige voksne, der lever op til vore værdier
 • holder vi ugentlige fællesmøder med børn, pædagoger og lærere for at synliggøre vores værdisæt og fællesskab

 

Husaftaler HJ 1

 • På vores skole er vi gode mod hinanden
 • På vores skole vil vi lære så meget, vi kan
 • På vores skole rydder vi op og passer på tingene

 

Samværsregler – Frejlev Skole

DU GÅR I SKOLE FOR AT LÆRE SÅ MEGET SOM MULIGT, SÅ DU HAR RET TIL...

 • at færdes trygt på vej til og fra skolen
 • at regne med, at skolen er et sted, hvor der er rart at være
 • at forvente, at der er ro og orden i timerne, så du får noget lært og ikke spilder tiden

 

DERFOR HAR DU OGSÅ PLIGT TIL...

 • at udføre det arbejde, som lærerne pålægger dig som led i undervisningen, så godt du kan
 • at følge de anvisninger, der gives dig - og i alle forhold vise god opførsel under arbejdet i timerne, på gangene, i skolegården og på vej til og fra skole
 • at beskytte og hjælpe kammerater, hvis de drilles eller forulempes
 • at møde på skolen i rette tid til undervisningen, og du må ikke forlade skolen uden tilladelse
 • at behandle de lånte skolesager ordentligt. Bøger skal indbindes og forsynes med navn, klasse og årstal. Dine forældre kan komme til at betale, hvis du mister skolens sager

 

Vi ønsker, at Frejlev Skole skal være en arbejdsplads, hvor alle parter befinder sig godt og trives.

 

Derfor er det vigtigt, at alle bidrager til at ovennævnte samværsregler overholdes.

 

Elevråd Pædagogisk Råd Skolebestyrelsen