Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forventninger

Frejlev Skoles forventninger

 • til lærerne
 • til eleverne
 • til forældrene
 • hvad vi forventer
 • hvad vi herefter kan tilbyde
 • Forældrenes forventninger til lærerne / skolen

 

Vi har forventninger om:

 • at du kan samarbejde med kolleger og forældre
 • at du tager børnene alvorligt og giver dem alderssvarende ansvar
 • at du har holdninger og viser dem
 • at du giver plads til musisk/kreativt arbejde
 • at du giver plads til eksperimenter, udvikling og oplevelser samt inddrager det omgivende samfund i din undervisning
 • at du kan skabe ro og et godt arbejdsklima
 • at du sørger for bedst mulig undervisning til hvert enkelt barn
 • at du er retfærdig, tager individuelle hensyn og forstår børnenes forskellighed
 • at du lærer børnene gode arbejdsvaner
 • at du træner børnene i demokratiske arbejdsprocesser - herunder alderssvarende medbestemmelse

og så kan vi som forældre tilbyde...

 • opbakning i det daglige arbejde
 • hjælp til vore børn, så de møder parate i skolen
 • positivt og konstruktivt samarbejde

 

Skolens forventninger til eleverne

Vi har forventninger om:

 • at du er en god kammerat, der f.eks. hjælper de yngre
 • at du har en mening og tør tro på, at den er god nok
 • at du taler til den, du er sur på i stedet for at tale om hende/ham
 • at du deltager aktivt i skolearbejdet - herunder også elevrådets arbejde
 • at du møder forberedt til timerne
 • at du selv finder ud af, om du har lektier for, hvis du har været fraværende
 • at du er klar til undervisning, når timen starter
 • at du deltager aktivt i undervisningen og ikke virker forstyrrende
 • at du har orden i dine skolesager, bøger, kopiblade, skriveredskaber o.l.
 • at du behandler skolens materialer ordentligt
 • at du deltager i planlægningen af undervisningsforløb på en god og konstruktiv måde
 • at du afleverer dine skriftlige opgaver til den aftalte tid

og så kan vi som lærere tilbyde...

 • god og engageret undervisning
 • hjælp og vejledning, når du har brug for det
 • spændende og udviklende samspil og samvær mellem kammerater og lærere
 • oplæring i ansvarlighed og forberedelse til ”det virkelige liv”

 

Skolens forventninger til forældrene

Vi har forventninger om:

 • at børnene ikke bare er børn, når de kommer i skole, men at de også er elever
 • at du hjælper dit barn med at have skoletasken pakket og i orden
 • at du sender et udhvilet og mæt barn i skole
 • at du sørger for forberedelsestid hjemme hver dag - evt. sammen
 • at du laver klare aftaler med dit barn hjemmefra
 • at du ikke modarbejder lærere og skole i barnets påhør men i stedet tager kontakt med rette vedkommende
 • at du roser dit barn for fremskridt, indsats og kammeratskab
 • at du både i tale og handling viser dit barn, at du støtter skolens mål om at udvikle børnenes forståelse for medansvarlighed
 • at du er opmærksom på, at der kan opstå misforståelser, når børn hjemme fortæller om skolen og dens aktiviteter - tilsvarende når barnet fortæller om hjemmet i skolen.                                                                                                          
 • Kontakt hellere en gang for meget end en gang for lidt den pågældende lærer, klaselæreren eller skolelederen
 • at du, hvis du er uenig med eller har spørgsmål til skolen, kontakter læreren direkte altså henvendelse på rette sted med kritik og spørgsmål
 • at du tager problemer op på forældremøderne

og så kan vi som lærere/skole tilbyde...

 • et åbent og ærligt samarbejde, der bygger på respekt, loyalitet og tillid
 • sammen med forældrene at skabe de bedst mulige rammer for undervisning og samvær i skolen
 • kontakt til hjemmet, når der opstår behov for det
 • en skolegang med plads til udvikling, udfordring og faglighed på alle klassetrin