Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbeplan

På denne side kan du læse om Frejlev Skoles antimobbeplan samt klageskema ved mobning.

 

”Mobning er børnenes problem, men de voksnes ansvar”
  - citat Kronprinsesse Mary

 

Handleplan ved mobning:                                                                              

Når de voksne på Frejlev Skole bliver opmærksomme på mobning, udarbejder vi en handlingsplan for den konkrete situation.

Mobning defineres jf. DCUM’s 8 tegn på mobning

 • Når drilleri ikke længere er for sjov
 • Når konflikter ikke længere kan løses
 • Når udstødelseshandlinger bliver systematiske
 • Når fællesskabet er præget af utryghed
 • Når fællesskabet har lav tolerancetærskel 
 • Når fællesskabet mangler empati
 • Når fællesskabet er præget af magtubalance
 • Når fællesskabet er præget af ensomhed

 

Handlingsplanen udarbejdes som et pædagogisk redskab med det mål at udarbejde en fælles strategi til bekæmpelse af den aktuelle mobbesituation.

Handlingsplanen består af 5 trin:

 • Indledende overvejelser

Hvem er ansvarlig for udarbejdelse af handlingsplanen? (Udpeg eventuelt flere ansvarlige for de enkelte trin fx teamet, GPS, m.fl.) Hvem skal inddrages i arbejdet med handlingsplanen og hvordan (forældre skal orienteres og inddrages)?

 • Kortlægning af mobningen

Beskriv helt konkret, hvad der er sket i forbindelse med mobningen?

Hvem har observeret mobningen?

Hvor finder mobningen sted? (på skolen, i klassen, sociale medier osv.)

 • Mål og indsatser

Hvad er handlingsplanens overordnede mål?

Hvordan måles om det er lykkedes eller ej?

Handlingsplanens overordnede mål kan deles op i mindre delmål. Hertil anvendes et skema til at udarbejde delmål og til at beskrive, hvordan det ses, om delmålet er nået.

 • Løbende opfølgning

Hvornår følger I op på delmålene og effekten af indsatserne?

Hvem skal deltage i denne opfølgning?

 • Evaluering

Dato for evaluering udfyldes

Hvilke af handlingsplanens indsatser har haft den forventede effekt?

Hvad gjorde, at det virkede/lykkedes?

Hvilke af handlingsplanens indsatser har ikke haft den forventede effekt?

Hvilke nye/reviderede delmål og indsatser bør indgå i en justeret handlingsplan for at opnå det overordnede mål? (Brug evt. skemaet i trin 3)

Konkrete aftaler og dato for ny opfølgning

 

Når handlingsplanen er færdiggjort, udleveres den til det involverede personale samt forældrene og en kopi sendes til kontoret.

 

Klageskema ved mobning

Hvis du oplever, at Frejlev Skole ikke forsøger at løse problemer med mobning eller problemer, hvor klassen har haft det dårligt sammen over længere tid, har du ret til at indlevere en klage til Frejlev Skole.

Følgende punkter skal i den forbindelse udfyldes:

 • Dato
 • Hvad vil du klage over?
 • Hvorfor vil du klage? Her kan du skrive, hvad du mener skolen bør gøre, men som du ikke mener er sket.
 • Dit navn og underskrift