Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Samvær i HJ3

Klassens sociale liv

Samspil mellem...

 • Elever

 • Forældre

 • Skole

 

Sådan styrker vi klassens sociale liv

Sammen med eleverne...                         

 • arbejder vi med værdier og normer

 • opstiller vi ”regler” for samvær i klassen og HJ-området

 

Forældrene...

 • orienterer vi om skolens værdier/holdninger og sammen diskuterer vi, hvordan det kan udmøntes i praksis i det daglige samvær

 

På skolen...

 • er vi synlige voksne, der lever op til vores værdisæt

 • diskuterer vi løbende gensidige krav og forventninger

 • forbereder vi eleverne til ”det virkelige liv” - efter skolen

 

Husaftaler HJ 2

 • Du skal gå til klassen, når det ringer

 • Du må først gå til faglokalerne/hallen, når det har ringet

 • I frikvartererne skal man blive i eget HJ-område

 • Man må ikke forlade skolen i skoletiden uden udekort eller tilladelse

 • Klassen har ansvaret for egen klasse

 • Efter sidste time skal der ryddes op, stoles op og havedøre og vinduer være lukket

 • Hertil kommer klassens ”leveregler”

 

Samværsregler - Frejlev Skole

DU GÅR I SKOLE FOR AT LÆRE SÅ MEGET SOM MULIGT, SÅ DU HAR RET TIL...

 • at færdes trygt på vej til og fra skolen

 • at regne med, at skolen er et sted, hvor der er rart at være

 • at forvente, at der er ro og orden i timerne, så du får noget lært og ikke spilder tiden

 

DERFOR HAR DU OGSÅ PLIGT TIL...
 • at udføre det arbejde, som lærerne pålægger dig som led i undervisningen, så godt du kan

 • at følge de anvisninger, der gives dig - og i alle forhold vise god opførsel under arbejdet i timerne, på gangene, i skolegården og på vej til og fra skole

 • at beskytte og hjælpe kammerater, hvis de drilles eller forulempes

 • at møde på skolen i rette tid til undervisningen, og du må ikke forlade skolen uden tilladelse

 • at behandle de lånte skolesager ordentligt. Bøger skal indbindes og forsynes med navn, klasse og årstal. Dine forældre kan komme til at betale, hvis du mister skolens sager

 

Vi ønsker, at Frejlev Skole skal være en arbejdsplads, hvor alle parter befinder sig godt og trives. Derfor er det vigtigt, at alle bidrager til at ovennævnte samværsregler overholdes.

 

Elevråd

Pædagogisk Råd

Skolebestyrelsen