Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for skole-hjem-samarbejdet

Skole-Hjem-Samarbejdet

 

Formålet med skole-hjem-samarbejdet er at skabe den bedst mulige kontakt mellem skolen og hjemmet, med gensidig forventningsafstemning og tæt samspil til glæde for elevernes læring og trivsel, så alle elever bliver så dygtige, som de kan.

 

 • Eleven er i centrum. Samarbejdet tager udgangspunkt i elevens læring og trivsel. Elevens stemme er vigtig.
 • Samarbejdet hænger sammen med elevsamtalerne.
 • Alle parter er forberedte til samarbejdet.
 • Forældrene inddrages i evalueringen af elevens samlede udbytte af skolegangen.
 • Der udarbejdes mål og handlinger for den enkelte elev.
 • Samarbejdet differentieres efter behov.
 • Forældrene får indblik i så mange sider af skolens hverdag som muligt.
 • Der tilstræbes en åben, positiv og fremadrettet dialog med udgangspunkt i skolens værdier.
 • AULA anvendes til skriftlige beskeder.
 • Skolen informerer forældrene hurtigst muligt, hvis der opstår faglige eller trivselsmæssige opmærksomhedspunkter i forhold til eleven.
 • Skolen behandler henvendelser fra forældrene hurtigst muligt.
 • Skole-hjem-samarbejdet evalueres mindst en gang årligt.
 • Forældrene er altid velkomne efter aftale med skolen.
 • Skolen inviterer til, at forældre kontakter skolen efter behov.
 • Idekataloget bliver en aktiv del af samarbejdet.