Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

DUS I

VELKOMMEN i DUS på Frejlev skole 2023/2024 

DUS 1 Frejlev Skole er en stor institution med ca. 180 børn. DUS-ordningen er et fritidstilbud til skolebørn fra 0.-3. klasse. Hvor Dus 2 er for 4-6 klasse.

Frejlev DUS 1 er delt i 2 afdelinger hhv.:

Oasen for 2.-3. klasse 

Basen for 0.-1. klasse

Åbningstider 

  • Mandag-Fredag kl.  6.30-8.00

  • Mandag og tirsdag kl.  13.25-17.00

  • Onsdag og torsdag kl. 12.40-17.00

  • Fredag kl. 12.40-16.30

Vigtige telefonnumre:

Oasen:  25206393

Basen:  25206395

Skolen: 99 31 63 80

 

Generelle informationer:

Vi opfordrer desuden jer forældre til løbende at tjekke, om jeres børn får deres tøj, sko, madkasser osv. med hjem. 

Det er en god ide, at sætte navn i jeres børns tøj, sko, madkasser, drikkedunke, legetøj osv., da dette medbringes på eget ansvar.

 

Dagsrytmen:                        

DUSSEN er delt i 2 spor: ”Basen” for dem der går i 0.-1. klasse, ”Oasen” for dem, der går i 2. og 3. klasse.

Hver morgen er der morgen DUS i Oasen i tidsrummet 6:30-8:00. Efter endt skoledag går eleverne direkte til hver deres spor i DUS

Hver dag kl. ca. 16:00 samles alle børn og voksne i ’”Basen’. 

 

Sende tidspunkter

 

Vi sender børn til p-pladsen og hjem kl.:

15:00

16:00

16:30

17:00

Det er vigtigt, hvis I ønsker, at vi skal sende jeres til p-pladsen enten kl. 15:00, 16:00, 16:30 eller 17:00 at I orienterer jer i ”AULA vejledning” på side 6.

 

Indmeldelse og udmeldelse i DUS 

Indmeldelse skal ske elektronisk. Det kan gøres fra dag til dag via Aalborg Kommunes hjemmeside her.

Der er pladsgaranti i DUS. Prisen er i 2022 1.725 kr. pr. måned i 11 måneder. Juli er betalingsfri. Der er mulighed for søskenderabat og økonomisk friplads efter gældende regler. Udmeldelse af Dus skal ske elektronisk med 1 måneds varsel til udgangen af en måned via Aalborg Kommunes hjemmeside her.

 

DUSSEN på Frejlev Skole pædagogiske mål.

Det er vores mål at skabe en hyggelig hverdagsstemning. Vi lægger først og fremmest vægt på, at understøtte børnenes egen fantasi og leg. Børnene får her mulighed for at slappe af og være børn på deres egne præmisser. Det er vores mål, at tilbyde børnene et frirum, hvor de kan opleve samvær med autentiske og nærværende voksne. Vi ønsker, at de får mulighed for at opleve sammenhænge og fordybelse i de aktiviteter, de vælger - men også at de får mulighed for at vælge fra. Vi bestræber os på at kunne tilbyde børnene en tryg hverdag, hvor det enkelte barn kan udvikle sig optimalt.

 

På ferie dage har DUS 1 åben:

  • Mandag-torsdag fra kl.  6.30-17.00

  • Fredag: kl. 6.30-16.30

 

Det er ikke nødvendigt at tilmelde jeres barn til DUSSEN i ferier. Barnet skal dog afleveres senest kl. 9.00.

 

Lukkedage:                                 

DUSSEN har lukket følgende dage:

  • Mellem Jul og nytår

  • Grundlovsdag

  • Dagen efter Kr. himmelfart

  •  3. og 4. uge af børnenes sommerferie

I 3. og 4. uge af børnenes sommerferie er der mulighed for nødpasning på Kærbyskolen. Der er ansøgningsfrist for nødpasning fredag uge 17., Blanket til dette sendes ud på Aula.

Fysiske rammer

DUSSEN og Hj 1 rummer både undervisnings- og fritidstilbud. Det vil sige, at det er barnets hus, hele dagen. Barnet bruger samme garderobe i både skole og DUS.  Rundt om huset har vi et stort græsareal samt ”skovområde”. Vi har fine muligheder, for at lege, køre på mooncars. Derudover har vi ofte mulighed for at bruge skolens hal. 

Hjemsender:

Hjemsender er den, som børnene siger goddag og farvel til. Hver dag er der fast to hjemsender. En i Basen samt en i Oasen. De er ansvarlige for at sende børnene hjem til kl. 15.00, 16.00 16.30 17.00 eller til fritidsaktiviteter 

Vi vil gerne opfordre jer til at bruge AULA komme- og gå systemet til alt det, systemet kan. Vi bruger ofte tid på at tale i telefon om aftaler/beskeder, der lige så godt kunne være meldt ind til os via AULA. Al den tid vi bruger på det, går desværre fra vores kerneopgave, som er jeres børn. Det er både sende-aftaler eller om barnet har fri/er syg.

Børnene får i nogle tilfælde lov til at benytte telefonen, men vi opfordrer til, at I laver aftaler dagen i forvejen, hvis jeres barn skal med en ven hjem og lege efter DUS tid. Ligeledes er det vigtigt, at vi får besked om aftaler omkring fælles afhentning af børn til fritidsaktiviteter, fødselsdage osv. 

2. og 3. klasserne kan at lave legeaftaler efter kl. 15.00

 0. og 1.klasse skal lave legeaftaler hjemmefra eller få hjælp af deres forældre. 

Hjemsender laver dagligt en sendeliste. Det betyder at beskeder og aftaler læser vi kun indtil kl. 12.00, den på gældende dag.  Efter det bliver Beskeder ikke læst.

Fordybelsesdage:                     

Hvert spor har” fordybelsesdage”. Dette gør at der laves forskellige aktiviteter på vores to spor; ”Oasen” og ”Basen”. Her har en eller flere pædagoger ansvaret for en fordybelsesdag med jeres børn. Dage, og aktiviteten der foregår, kan være af varierende karakter. Det kan være maddag, idrætslig aktivitet eller noget helt tredje. Hvad aktiviteten er, informerer vi jer om i vores nyhedsbreve - vi vil på disse dage opfordre jer til, at I henter jeres barn kl.16:00 eller senere. 

Børnene er i forbindelse med fordybelsesdagene i en læreproces, hvor de fx lærer at aktiviteter skal vælges til, og de ikke kan hoppe til og fra aktiviteten som de har lyst til undervejs.

 

Devices: 

Fra d. 1 august 2023 er der truffet en beslutning om, at der ikke er devises (IPad, telefoner, smartwatchens mv.) med i DUS-tid eller ferier længere.

Dog kan disse teknologier inddrages som et pædagogisk tiltag og mål – her til vil i få særskilt besked om dette.

 

Særlige dage:

 Førsteskoledag den 14 aug. Sidste skoledag inden jul, fredag i uge 41, fredag i uge 7, fredag den 26 april og sidste skoledag inden sommerferien har børnene fri kl. 12.05

X-dage for skoleåret 23/24

Følgende dage er der er x-dage på skolen.

9.-13. oktober
1. december
24-26 april
27-28. juni

Hvis børnene har tidligere fri åbner DUS lige efter at skolen er færdig.

Ulykkesforsikring

Da Aalborg Kommune IKKE tegner kollektiv ulykkesforsikring for børn i skolen, hverken i undervisnings – eller fritidsdelen, skal forældrene selv sørge for at tegne en familie ulykkesforsikring og anmelde eventuelle skader og uheld til jeres eget forsikringsselskab

Opstart i DUS 

Når børnene starter i DUS betyder det, at de samtidig starter på en periode med udvikling af større selvstændighed og en tættere kontakt til andre børn. De vil udvikle venskaber, og de vil have behov for at opleve, at de kan klare mange praktiske opgaver selv. Vi forsøger at imødekomme dette ved at tilbyde børnene mulighed for en tæt kontakt til andre børn og voksne, men også mulighed for at kunne vælge til og fra efter behov. Ved opstart af nye 0. klasser fra 1. august og frem til skolestart vil det også blive prioriteret, at de både interagere med de øvrige børn som er i DUS, men også lærer både personale, fysiske rammer, de andre børn i klassen at kende. De kommende klassepædagoger vil være tilstede i opstarten fra 1. august og fem mod skoleåret start.

 

Dus fællesmål:

Frejlev Skoles Dus arbejder med ”Dus fælles mål”, hvor de 6 temaer er:

 Alsidig og personlig udvikling:        

Mål: “Dussen giver børnene mulighed for at opleve sig som værdifulde deltagere i og medspillere af et socialt og kulturelt fællesskab. I Dussen skaber vi muligheder, der understøtter barnets oplevelser, opfattelse af sig selv, dets følelser og dets selvværd. ”

Sproglig udvikling     

Mål: “I Dussen får barnet muligheden og opnår evnen til at udtrykke sig sprogligt gennem krops-, tale-, skrift-, og billedsprog. I Dussen får barnet muligheden for og opnår evnen til at udtrykke sig sprogligt og sætte spor via kreative aktiviteter og udfoldelser som tegninger, malerier, musik, drama og digitale udtryksmåder. 

Sociale kompetencer

Mål: “I Dussen skaber vi en børnekultur, hvor alle børn føler sig værdifulde og ansvarlige i forhold til at kunne mestre eget liv samt at kunne indgå i, bidrage til og tage ansvar, når det gælder samværet med andre. ”

Kulturelle udtryksformer og værdier

Mål: “Dussen understøtter børnenes bevidsthed om forskellige kulturer og værdier. Det handler om at lade børnene nysgerrigt udforske, -”hvem er jeg”, ”hvem er du”, ”hvem er vi” og hvorfor. Dussen giver børnene mulighed for at udforske og eksperimentere med forskellige udtryksformer som f.eks. dans, kunst, musik osv.”

Naturen og ude liv   

Mål: “Dussen skaber bevidsthed om, hvordan vi påvirker naturen, og naturen påvirker os. Dussen lærer barnet om naturen som fysisk rum, f.eks. hvad er der i naturen, hvad kan vi se, føle og fornemme. Samtidig er det vigtigt at få skabt en grundlæggende naturforståelse, f.eks. respekt og værdsættelse af dyr og planter, økologi og økosystemer sat i sammenhæng med samfund og bæredygtigtighed.”

Krop, bevægelse og sundhed

Mål: “I Dussen er alle børn aktivt deltagende i fysiske aktiviteter. I Dussen arbejder vi systematisk med udvikling af børns kropsbevidsthed. Dussen lærer børnene vedholdenhed gennem selvvalgt fysiske aktiviteter.

 

Frejlev Skoles værdier:

 

Frejlev Skoles værdier:

- Glæde

- Respekt

- Fællesskab

- Faglighed

 

Personale 

Der er udover DUS indskolingslederen pt. ansat 10 pædagoger, 1 pædagogmedhjælper og 1 pædagogstuderende. Derudover har vi løbende jobpraktikanter. Der er også løbende kvalificerede vikarer tilknyttet i tilfælde af længerevarende sygdom.

Dus personalet – Skoleåret 2023/2024 

Dus-/indskolingsleder: Evald Lange Rise

Afdelingsleder: Janni Poulsen 

 Pædagoger: 

Martin Lønborg Kjeldsen

Susanne Kjær (Sus)

Marianne Meto Martens

Ivan Henriksen

David Serup Nørager

Mie Vogelius Præsius

Christina Larsen

Kasper Klitsgård Hansen

Janni Helena Larsen

Pædagog Studerende

Bo Niesen

 

Pædagog medhjælper:

Helle Juul Knudsen

 

Printervenlig version findes i nedenstående pdf.

Dokumenter

DUS folder 2023.pdf

Shape Created with Sketch.