Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 26. september 2023

Referat 

Tirsdag d. 26. september 2023 kl. 17.30-18.30

 

Medlemmer: 

Pia Bengtson (PB), Evald Lange Rise (EL), Allan Peter Jensen (AJ), Anne Markussen (AMA), Martin Lønborg Kjeldsen (yMK), Inge Lise Jæger Sørensen (IS), Jannie Weje Stepien (JS), Karina Bredsgaard Randers Thomsen (KT), Lise-Lotte Broen Saxtoft (LS), Lotte Dige Nielsen (LN), Pernille Vestergaard Jensen (PV), Rikke Bonderup Nielsen (RB), Thomas Fals August 9Y, William Forum Toftelund 8A

 

Afbud: JS, Thomas Fals August, William Forum Toftelund

Referent: AJ

Ordstyrer: PB

Mødeleder: PV

 

Referat

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt

 

Ledelse af ledelsesteamet

Præsentation af model: ”Ledelse af ledelsesteamet”.

Pia præsenterede sit oplæg til ansættelsessamtalen – ”Ledelse af ledelsesteamet”.

Processen med at ansætte nye ledere går i gang nu, med forventet start 1. januar 2024.

 

Frejlev Skoles socioøkonomiske løfteevne

Præsentation af Frejlev Skoles socioøkonomiske løfteevne. Vigtige markører ind i denne statistik vil danne rammen om en god drøftelse.

EL gennemgik Frejlev skoles socioøkonomiske reference. Der har været et fald i referencen fra 2019 til 2022. Dette skyldes formodentligt, at eleverne ikke gik til prøve under Corona, men fik deres standpunktskarakterer overført. Dette affødte en opmærksomhed på, hvordan man giver karakterer specifikt i naturfagene mhp. at få løftet den socioøkonomiske reference (karaktererne). Bestyrelsen drøftede om der er forskelle på køn, specialklasse elever mm. Kan faldet skyldes dårlig trivsel (under Corona)? Mange faktorer kan gøre sig gældende, og man kan ikke give et entydigt svar. Ledelsen arbejder med at give en tilbagemelding til forældrene ang. dette, når tallene kommer.

 

Budget 2024-2027

Ud fra den verden vi kender nu – da Aalborg Kommunes budget for 2024-2027 endnu ikke er vedtaget – præsenterer vi Frejlev Skoles økonomi, og de afledte effekter, for denne periode ind i Frejlev Skoles kontekst.

Budgettet 2024-2027, som er til forhandling i denne uge, blev drøftet. EL kvalificerede drøftelsen hvor han klargjorde hvordan budgetforhandlingerne foregår. Bestyrelsen drøftede skolens udmeldte budget. Ledelsen arbejder med budgettet de næste par dage.

 

Sikker skolevej

Skolebestyrelsen arbejder videre med ”sikker skolevej”, hvor vi ud fra en ”frisbee-øvelse” belyser emnet. Vi skal bl.a. omkring: Om skolepatruljen står det rigtige sted og hvordan de nye kvarterer – Else Marie Pades vej og Carl Nielsens vej påvirker ”sikker skolevej”. Der er et udvalg bestående af Lise-Lotte Saxtoft, Karina Bredsgaard Randers Thomsen, Inge Lise Jæger Sørensen og Evald Lange Rise, hvor der er møde d. 3. oktober kl. 15:00 – 16:00.

Skolepatruljen har fået placeringer og der evalueres efterfølgende på dette (til efterårsferien). PVJ fortæller, at det haft en effekt at ”ensretningen” er blevet italesat over for forældrene. Det er stadig ikke godt med parkeringen på p-pladsen. Bestyrelsen drøftede evt. nye tiltag for at gøre skolevejen mere sikker, og optimere parkeringsforholdene.

PVJ melder datoer ud for hvornår der skal gøres noget.

 

Storforældremøde d. 30. november 2023

Vi skal fastsætte et tema og en model for aftenen af det kommende storforældremøde d. 30.11.23 kl. kl. 19:00 – 20:30. Tidsrummet kan tilpasses.

Storforældremødet udsættes til 22. januar 2024

 

Meddelelser

Formanden/forældrevalgte

PVJ deltog i elevrådsmødet, hvor elevrådsrepræsentanterne blev valgt. Elevrødderne deltager i bestyrelsesmødet fremadrettet.

Bestyrelsen vil gerne have en rundvisning på skolen.

 

Skoleledelsen

Der kommer en ny elev på 8. årgang. På den baggrund skal skolen søge om dispensation for at gå over max elevtal. Bestyrelsen orienteres om dette.

Der er kommet 9 nye elever siden august, 3 elever er stoppet og går på en anden skole. Der kommer flere elever i Diamanten, hvilket udløser en ny medarbejder.

Medarbejderrepræsentanterne

 

Eleverne

Elevrådet var ikke med på mødet

 

Eventuelt

Er der et inspirationskatalog til klasseforældrerådene? Det undersøges.