Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 25. oktober

Referat

Torsdag d. 25. oktober 2023 kl. 17.30-19.30

Medlemmer: 

Pia Bengtson (PB), Evald Lange Rise (EL), Allan Peter Jensen (AJ), Lone Brunø Sørensen – 1. suppleant (LB), Mads Førby Bek – 2. suppleant (MF), Inge Lise Jæger Sørensen (IS), Jannie Weje Stepien (JS), Karina Bredsgaard Randers Thomsen (KT), Lise-Lotte Broen Saxtoft (LS), Lotte Dige Nielsen (LN), Pernille Vestergaard Jensen (PV), Rikke Bonderup Nielsen (RB), Thomas Fals August 9Y, William Forum Toftelund 8A

Afbud: PV, EL, yMK, AMA- William

Referent: AJ

Ordstyrer: PB

Mødeleder: KT

 

Godkendelse af referat

 

Læsebåndsudvikling

Inviterede medarbejdere præsenterer arbejdet omkring ”læsebåndsudvikling”.

AY præsenterede læsebåndsudvikling på det generelle område. Hvad betyder læsning?

Hvad er formålet med læsning? Vi læser for at lære, at opleve, at gøre. Læseforståelse - hvad er det. Gennemgang af de 8 principper for succesfuld stillelæsning. De analoge midler bør prioriteres, fremfor de digitale. PLC er indtænkt i læsebåndsudvikling.

LBS: HJ2 er det er vigtigt at der læses i en fysisk bog. Der anvendes læsekort med opgaver. Der gøres brug af frontread programmet hvor der er fokus på at læse hurtigt. Faglig læsning er også en del af læsebånd. Lyttelæsning. Gentagelseslæsning. Der gøres brug af hjælpemidler. Èn til én læsning. Konkurrencelæsning.

MF: I HJ1 er der lavet en manual for hvordan der arbejdes med læsning i hjemområdet. Det er vigtigt, at det er kendte voksne der har læsebåndet - allerhelst klasselæreren/dansklæreren. Læsning og skrivning hænger sammen – der kan laves opgaver. Det tilstræbes at der en systematik i læsebåndet - vi det gør det samme, når der er læsebånd.

AJ fortalte om læsebånd I HJ3.

Skolebestyrelsen drøftede om det skulle ved blive at hedde læsebånd.

 

Indsamling af viden omkring trivselstiltag – bilag 1

Hvilke aktiviteter eller lokale tiltag har vi på Frejlev skole for at styrke trivslen hos

eleverne? Klassekonferencer, GPS-huset (kompetencecenter), trivselsmåling, brug af

Klassetrivsel.dk i klasserne, klasselærer/klasse har fokus på trivsel, lejrskole med bl.a. fokus

trivsel, tid til elevsamtaler,

Har bestyrelsen et særligt fokus på trivslen hos eleverne: fokus på trivselsmålingerne

og hvad eleverne siger, giver udtryk for. Fokus på et godt miljø for børnene. Det er vigtigt,

at skolen er opmærksom på trivsel hos børnene.

Skolebestyrelsen støtter meget op om skolens tiltage såsom klassekonferencer m.m.

 

Eleverne

Flere spil tilgængelige i området. Flere bolde. Gerne afskaffelse af telefonskabet i klasserne.

At man må gå i Rema i pauserne. Maden i Boden er usund – Linda inviterer eleverne til

Møde. Priserne i Boden er steget. Der bør være prisskilte. Fagtavler bør opdateres. Pro-

blemer med varme i klasserne. Cykelskuret bruges af andre elever end de tiltænkte.

Hegnet ved parkeringspladsen er gammelt. Valgfag i 9. klasserne. Toiletterne bør

renoveres.

 

Storforældremøde d. 22. januar 2024

Vi besluttede på sidste skolebestyrelsesmøde datoen for det kommende ”storforældremøde” d. 22. januar 2024 i tidsrummet kl. 19:00 – 20:30. Vi skal i forlængelse af dette fastsætte et tema og en model for aftenen. Af temaer blev der nævnt: Frejlev Skoles mindset, en oplægsholder under temaet ”skole og hjem”.

Vi laver det afdelingsopdelt.

 

Orientering om episode med legestativ

AJ orienterede om episoden.

 

Meddelelser

 

Formanden/forældrevalgte

Intet nyt

 

Skoleledelsen

Dispensation er tildelt til 29 elever i 8.b

9 nye elever er startet siden sidste møde. 4 elever er flyttet.

I specialklasserne kommer der nye elever

 

Medarbejderrepræsentanterne

Intet nyt

 

Eventuelt

 

Skolebestyrelsesmøder 2023-24

21. august 2023

26. september 2023

25. oktober 2023

30. november 2023

22. januar 2024

27. februar 2024

10. april 2024

16. maj 2024

17. juni 2024