Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 21. august 2023

Referat

Mandag d. 21. august kl. 17.30-19.30

 

Medlemmer: 

Pia Bengtson (PB), Evald Lange Rise (EL), Allan Peter Jensen (AJ), Anne Markussen (AMA), Martin Lønborg Kjeldsen (yMK), Inge Lise Jæger Sørensen (IS), Jannie Weje Stepien (JS), Karina Bredsgaard Randers Thomsen (KT), Lise-Lotte Broen Saxtoft (LS), Lotte Dige Nielsen (LN), Pernille Vestergaard Jensen (PV), Rikke Bonderup Nielsen (RB)

 

Afbud: KT LN

Referent: AJ

Ordstyrer: PB

Mødeleder: PV

 

Dagsorden

Fællessang – velkommen til et nyt og spændende skoleår

Godkendelse af referat

Referat blev godkendt

 

Storforældremøde i 2023/2024

Vi har tidligere – ikke i skoleåret 2022/2023 – afviklet et storforældremøde i forlængelse af et afkortet skolebestyrelsesmøde. Vi skal drøfte om vi skal dette, og hvilken dato vi i så fald vil bringe i spil.

Skolebestyrelsesmødet den 30/11 afkortes og skolebestyrelsen deltager i storforældremødet. SKB havde en drøftelse af temaer, og arbejdsgruppen arbejder videre med mulige temaer, og vender tilbage til skolebestyrelsen. Temaer sættes på dagsordenen til de kommende skolebestyrelsesmøder.

   

Fælles forældremøder i hjemområderne

Der afholdes forældremøder på følgende datoer:

Hj.1: 28. august kl. 17:30 – 19:30 (fællesmøde kl. 17:30 – 18:00)

Hj.2: 29. august kl. 17:00 – 19:30 (fællesmøde kl.18:00 – 18:30)

Hj.3: 30. august kl. 17:00 - 19:00 (fællesmøde kl. 17:00 – 17:30)

Vi har tradition for at skolebestyrelsesmedlemmerne deltager for at skabe synlighed omkring Frejlev Skoles skolebestyrelse. Skolebestyrelsen vil gerne deltage på hjemområdemøderne, for at være synlige på møderne. Der deltager 2-3 medlemmer på hvert af møderne.

 

Meddelelser

Formanden/forældrevalgte

SKB er blevet inviteret til budgetmøde med forvaltningen den 6/9 kl. 16.30-18.30. PV kan ikke deltage, vi undersøger om KTkan deltage. Fokus på at elevrådet deltager kontinuerligt.

 

Skoleledelsen

PB fortæller om en rigtig god skolestart. Der har været fokus på god tid til kerneopgaven. Mange fra personalet har været forbi kontoret og takke for en god opstart.

Arbejdsgruppe vedr. læsebånd og udvikling af læsebånd har haft 1. møde og arbejder videre med gode input fra medlemmerne. Arbejdsgruppens arbejde sættes på dagsordenen i SKB.

Der er blevet ansat medarbejdere i projekt skolevægring, der finder sted på Nibe skole i dette skoleår. Projektet er en mellemform blandt områdets skoler. Èn elev fra Frejlev skole er allerede kommet i projektet.

I hjemområde 2 kommer der mobilskabe, ligeledes i Diamanten og Metroen.

Der er kommet nye borde og stole i personalerummet.

Der er blevet taget godt imod de nye børnehaveklasser.

Overleveringssamtaler er blevet afviklet i opstartsugen. I Hjemområde 1 er de afviklet før sommerferien.

Skolen har en god økonomi og vi har kunnet gøre noget ved de fysiske rammer – inventar og møbler.

Der er kommet 9 nye elever til Frejlev Skole, og 2 elever er flyttet.

Der er kommet en del nye elever i Diamanten, og nogle elever går i Den Lille Diamant. De fysiske rammer er udfordret.

 
Medarbejderrepræsentanterne

Der har været en god opstart for pædagogerne, hvilket har betydet en god start for de nye børn. Nye medarbejdergrupper er ved at falde på plads. Ingen børn har efterspurgt IPads (positivt).

I hjemområde 2 er der fokus på oprydning.

Eleverne

Elevrådet har ikke valgt repræsentanter endnu.

Eventuelt

Dimissionstaler blev læst op